Ai plecat din România după 2012? Ești obligat să depui chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale

Ambasada României la Londra a solicitat Ministerului Finanţelor Publice clarificări în legătură cu „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”. Vă redăm, mai jos,  informaţiile comunicate:

Încă din anul 2012 a fost instituită obligaţia ca la plecarea din România, pentru o perioadă mai mare de 183 de zile, o persoană fizică să depună la organul fiscal unde domiciliază, cu 30 de zile înaintea plecării, „ Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”.
Obligaţia de depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România revine doar persoanelor care au părăsit teritorul ţarii noastre de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, respectiv 30.01.2012;

Persoanele care au părăsit teritoriul României anterior datei la care a intrat în vigoare Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 74/2012 nu au obligaţia depunerii chestionarului.

Prin depunerea formularului „ Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” autoritatea compententă fiscală română va stabilii situaţia concretă a contribualului, fiind posibilă scoaterea din evidenţe fiscale din România şi considerat persoană nerezidentă.

Dacă această persoană continuă să obţină venituri din România, pentru care ţara noastră are drept de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri (exemplu: chirii, dobânzi, dividente, redevenţe) această persoană va fi menţinută în evidenţele fiscale din România dar va fi tratată ca persoană nerezidentă în România şi va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform tratatului de evitare a dublei impuneri. Statul care îl consideră rezident fiscal îi va acorda credit fiscal pentru impozitul plătit în România.

Pentru  aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri persoana în cauză trebuie să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin.

Persoana fizică cu domiciliul în România care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri îşi păstrează calitatea de contribuabil în România pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calenderistic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.

În situaţia în care persoanele care părăsesc ţara noastră şi nu depun chestionarul la autoritatea competentă din România vor fi menţinuţi în evidnţele fiscale şi trataţi ca rezidenţi români.

Menţionăm totodată că, acest formular se completează în două exemplare, originalul se transmite organului fiscal unde persoana a avut domiciliul de către persoana fizică în cauză, personal sau prin împuternicit, prin poştă cu confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central competent şi copia se păstrează de către persoana fizică.

Urmare întrebărilor frecvente sosite din partea românilor plecaţi în străinătate, Ministerul Finanţelor Publice a întocmit în anul 2016 un Ghid ilustrativ în care sunt explicaţi paşii de urmat pentru persoanele fizice care au plecat sau pleacă din România precum şi modul în care sunt impozitate veniturile obţinute din aceştia din România.

Ghidul ilustrativ la care facem referire se regăseşte pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/dispora7iulie2016_26_07.pdf

Dacă îți schimbi reședința fiscală, nu mai ești obligat să plătești anumite taxe, contribuții și impozite în România

Sute de mii de români din străinătate, în pericol de a fi amendați de ANAF. Interpelare parlamentară

Cum își bate joc statul român de cetățenii din diaspora. Amenzile la fisc sunt inevitabile