Ambasada – în sprijinul românilor. Drepturile lucrătorilor în cazul concedierii nelegale

Written by RedactiaZW

În conformitate cu prevederile legislaţiei britanice, motivele încetării raportului de muncă de către angajator sunt considerate legale atunci când, spre exemplu, angajatul nu îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu în mod corespunzător deoarece nu a reușit să țină pasul cu schimbările la locul de muncă  (ex. un nou sistem informatic).

Cu toate acestea, înainte de a decide încetarea raportului de muncă, angajatorul trebuie să parcurgă procedurile disciplinare prevăzute de Codul de Procedură ACAS (Serviciul pentru Consiliere, Conciliere şi Arbitraj (ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service), sau să încurajeze formarea profesională a lucrătorului. Concedierea poate fi considerata nelegală, atunci cand angajatorul nu deţine un motiv temeinic pentru încetarea contractului de muncă al angajatului şi nu respectă procedura disciplinară oficială, prevăzută de lege.
Este posibil ca decizia de concediere să fie nelegală, atunci când angajatul: a solicitat un program flexibil de muncă, în condiţiile legii; a refuzat să renunţe la drepturile privind timpul de muncă (ex.pauze de odihnă); a demisionat respectând perioada legală de preaviz; s-a afiliat unui sindicat; a participat la acţiuni sindicale organizate în mod legal cu durata de până la 12 săptămâni; a solicitat timp liber pentru servicii în calitate de jurat; a solicitat acordarea concediului de maternitate, paternitate sau adopţie sau a efectuat acest concediu; a depus demersuri pentru a beneficia de facilităţi fiscale (Working Tax Credits); a sesizat nereguli la locul de muncă; a fost obligat să se pensioneze.

Există anumite categorii de lucrători care nu deţin dreptul de a  depune o plângere la Tribunalul Muncii pe motivul concedierii nelegale: lucrătorii pe cont propriu, contractorii independenţi (inclusiv lucrătorii cu contracte de tip “zero ore de muncă”), membri ai forţelor armate, lucrătorii care au încheiat o înţelegere cu angajatorul, prin intermediul serviciilor ACAS de consiliere, conciliere şi arbitraj, persoanele angajate în baza unui contract de muncă ilegal (ex. barman cu vârsta sub 18 ani), lucrătorii cărora li se aplică un acord procedural în cazul concedierii, exceptat în mod legal de la normele privind concedierea nelegală, lucrătorii care au participat la acţiuni sindicale ilegale, personalul poliţiei (cu excepţia cazului in care concedierea se referă la sănătate şi siguranţă sau sesizarea unor nereguli la locul de muncă), lucrătorii care au încheiat o înţelegere cu angajatorul, printr-un “acord de compromis”, în baza consultanţei juridice.

În cazul în care un lucrător apreciază că motivele concedierii sunt nelegale, acesta are posibilitatea să se adreseze unui mediator extern sau să solicite sprijinul unui reprezentant al sindicatului din care face parte.

De asemenea, plângerile cu privire la concedierea nelegală pot fi înaintate Tribunalului Muncii. Pentru informaţii şi consiliere imparţială şi în condiţii de confidenţialitate cu privire la situaţiile de întrerupere a raporturilor de muncă, lucrătorii pot contacta Serviciul pentru Consiliere, Conciliere şi Arbitraj (ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service): tel. 0300 123 1100, website: www.acas.org.uk.

Plângerile cu privire la concediere trebuie înaintate Tribunalului Muncii în termen de trei luni de la data încetării efective a raporturilor de muncă (de obicei data părăsirii locului de muncă). Pentru informaţii generale privind modul de desfăşurare a procesului, însă nu pentru a solicita consiliere juridică, vă recomandăm să contactaţi linia telefonică a tribunalului în domeniul ocupării: 0300 123 1024 (Anglia, Ţara Galilor), 0141 354 8574 (Scoţia).

Înainte de a iniţia acţiuni în faţa instanţelor judecătoreşti cu privire la încălcarea unuia sau mai multor drepturi garantate de legislaţia muncii, este recomandabilă solicitarea unei opinii juridice din partea unui birou de avocatură, organizaţii sindicale sau altor organizaţii specializate. Pentru date de contact ale birourilor de avocatură care funcţionează în Anglia puteti vizita website-ul The Law Society: tel. 44 (0)20 7320 5650, email: [email protected], website: www.lawsociety.org.uk.  De asemenea, Servicii gratuite de consiliere în domeniul relaţiilor de muncă sunt oferite de Birourile de Consiliere a Cetăţenilor (Citizens Advice Bureau – Tel: 08444 111 444).

În cazul în care tribunalul de muncă va considera nelegală concedierea, va putea dispune următoarele măsuri de remediere: reintegrarea, reangajarea, compensarea (în funcţie de vârsta, venitul brut, durata raportului de muncă al angajatului). Ordinele de reintegrare sau de reangajare includ în mod normal şi acordarea de compensaţii pentru veniturile nerealizate. Pentru clarificări suplimentare, vă recomandăm să vă adresaţi Biroului Ataşatului pentru probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei Romaniei la Londra: e-mail: [email protected]; tel:+44(0)20 7937 8125.

Ileana Stănică, Atașat pentru probleme de muncă și sociale

   

About the author

RedactiaZW