in

Ce se întâmplă dacă refuzi încorporarea în caz de război. Se pedepsește cu închisoarea

Ce se întâmplă dacă refuzi încorporarea în caz de război. Se pedepsește cu închisoarea

Legislația din România prevede pedepse cu închisoarea pentru persoanele care refuză încorporarea în caz de război prin ordin de la o autoritate militară.

Există însă etape premergătoare, decise de Președintele României.

Potrivit Codului Penal, este infracțiune refuzul unei persoane de a fi încorporată în armată, în cazul solicitărilor în scris formulate de autorități.

Potrivit art. 432 din Codul Penal, „fapta persoanei care, în timp de război sau pe durata stării de asediu, își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”, potrivit unui articol Gândul.ro.

Totuși, dacă fapta este prevăzută în Codul Penal, se introduce o condiție esențială de aplicare a art. 432: să existe „RĂZBOI” ori „STARE DE ASEDIU”.

Ce se întâmplă dacă refuzi încorporarea în caz de război

Potrivit ordonanței de urgență a Guvernului din 1999 citate mai sus, „Starea de asediu sau starea de urgență se instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.”


Art. 1. – Starea de asediu și starea de urgență privesc situații de criză ce impun măsuri excepționale care se instituie în cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa apărării țării și securității naționale, a democrației constituționale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre.”

Ce OBLIGAȚII au românii din diaspora dacă România declară stare de mobilizare sau de război

Art. 2. – Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, militară, economică, socială și de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea capacității de apărare a țării la pericole grave, actuale sau iminente, care amenință suveranitatea, independența, unitatea ori integritatea teritorială a statului. În cazul instituirii stării de asediu se pot lua măsuri excepționale aplicabile pe întreg teritoriul țării ori în unele unități administrativ-teritoriale.”

Art. 11. – Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență se aduce neîntârziat la cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, împreună cu măsurile urgente de aplicare, care intră imediat în vigoare. Decretul se difuzează pe posturile de radio și de televiziune, în cel mult două ore de la semnare, și este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de asediu sau de urgență.

Art. 12. – În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, Președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate.

Art. 13. – În situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, Președintele României revocă decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea.

Cum este definită starea de asediu și cum se aplică

Art. 14. – Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență trebuie să prevadă următoarele:

a) motivele care au impus instituirea stării;

b) zona în care se instituie;

c) perioada pentru care se instituie;

d) drepturile și libertățile fundamentale al căror exercițiu se restrânge, în limitele prevederilor constituționale și ale art. 4 din prezenta ordonanță de urgență;

e) autoritățile militare și civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului și competențele acestora;

Legea prevede încorporarea pentru bărbații între 20-35 de ani

Conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 312/28.04.2014, în baza legii stării de asediu din 2006, pot fi încorporați în caz de război tinerii români cu vârste între 20 și 35 de ani, cu condiția să fie evaluați de medicul de familie.

Modelul de certificat medical este publicat în Monitorul Oficial și, după ce este completat de medic, acesta trebuie depus de persoana în cauză la „comisia locală de recrutare-încorporare constituită pe timpul stării de asediu, al mobilizării și a stării de război”.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 1 In medie: 1]

Londra: Un descreierat injecta cu sânge fructele și puii de la Tesco și Sainsbury’s

Londra: Un descreierat injecta cu sânge alimentele de la Tesco și Sainsbury’s

Boris Johnson aplică primele sancțiuni pentru Rusia: Cinci bănci rusești și trei apropiați ai lui Putin vor avea de suferit

Boris Johnson aplică primele sancțiuni pentru Rusia: Cinci bănci rusești și trei apropiați ai lui Putin vor avea de suferit