in

Condiții de ieșire din România pentru cetățenii români minori

Condiții de ieșire din România pentru cetățenii români minori

Cetăţenii români minori pot călători în străinătate în baza documentului de călătorie individual valabil – pașaport sau carte de identitate (minori peste 14 ani) numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali.

ATENȚIE – Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie!

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor – numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră. Condiții, dupa caz:

MINORUL ÎNSOȚIT DE AMBII PĂRINȚI – are nevoie doar de un act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate)

MINORUL ÎNSOȚIT DE UNUL DINTRE PĂRINȚI – acestuia i se va permite ieșirea din România pe baza următoarelor documente:

 • act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate)
 • declarația a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate
 • hotarare judecătoreasca rămasa definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitive care sa ateste ca minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească
 • dovada decesului celuilalt parinte
 • dovada că celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii;
 • hotărâre a instanței de judecată care suplinește acordul celuilalt părinte;
 • act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate)
 • hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, din care să reiasă că persoana/persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.

APOSTILA HAGA – CÂND ESTE NECESARĂ?

 • act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate)
 • Declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitive, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate
 • Certificat de cazier judiciar al persoanei care insoteste minorul

❗❗❗Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei companii care desfășoară activițăți de transport persoane. ❗❗❗

5. MINORUL CU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN STRĂINĂTATE

 • Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.
 • În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât parinții sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.
 • Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părintelui / părinților / reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat:

 • permis de ședere eliberat pe numele minorului;
 • carte de rezidență eliberată pe numele minorului ;
 • alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice etc.).

Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga.

NOTĂ – Legiuitorul nu stabilește în mod expres categoria documentelor acceptate ca dovadă, acestea trebuind sa fie însoțite de traducere legalizată, cu excepția permiselor/cărților de rezidență eliberate în acest sens.

6. MINORUL CARE URMEAZĂ SĂ BENEFICIEZE DE TRATAMENT MEDICAL ÎN STRĂINĂTATE

Pentru minorul, cetățean român, care urmează să se depleseze în străinătate pentru a beneficia de tratament medical, i se permite ieșirea din țară, fără a fi necesar acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal, în baza documentelor doveditoare ale situației medicale a minorului – în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.

7. MINORUL CARE PARTICIPĂ LA STUDII SAU CONCURSURI OFICIALE ÎN STRĂINĂTATE

În cazul minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale, este necesar doar acordul unuia dintre părinți. În acest sens, însoțitorul trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale – în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei).

În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât părintele sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte și certificatul de cazier judiciar.

Cum pot găsi un notar în UK?

Aveți nevoie de o procură sau declarație? Aveți nevoie de traduceri autorizate sau de obținerea apostilei de la Haga? Doriți ca actele de stare civilă eliberate de autoritățile britanice să fie recunoscute și în România? Urmează să efectuați o deplasare în regim de urgență sau vă pregătiți o vacanță și vă trebuie un document de călătorie? Apelează cu încredere la serviciile Authentica Notaries. Cristina Mihalache Bertolini este un notar roman, calificat ca notar public in Romania si Marea Britanie

Notariatul este deschis 7 zile pe saptamana, sedii in London Bridge (de duminica pana joi), Luton (vinerea) & Burnt Oak Broadway (sambata)

www.authenticanotaries.co.uk/ro

📞 07449 306549 sau 📞07928 316981

Facebook: Notar in Londra – Authentica Notaries

https://ziarulromanesc.net/valori-romanesti-in-lume/notariat-in-londra-notar-uk-romania/
Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 1 In medie: 4]

41 de români exploatați în Anglia. Cei doi români care îi recrutau și le luau aproape toți banii au fost trimiși la închisoare

Pădurile României, secerate. Business de peste 2,5 miliarde euro, jumătate din bani sunt făcuți din ilegalități