in

Ajutor pentru şomaj în UK

Pentru incapacitate de muncă, în Marea Britanie se acordă două tipuri de prestații sociale: Indemnizația legală pentru motive de boală – Statutory Sick Pay (SSP) și Alocația pentru asistență și angajare – Employment and Support Allowance (ESA).

Informații detaliate privind condițiile în care pot fi acordate Indemnizația legală pentru motive de boală (Statutory Sick Pay – SSP) și Alocația pentru asistență și angajare (Employment and Support Allowance – ESA) sunt disponibile accesând pagina web a Departamentului Muncii și Pensiilor (Department for Work and Pensions): www.dwp.gov.uk.

Statutory Sick Pay (SSP)

Persoanele încadrate în muncă în Marea Britanie și care se află în incapacitate temporară de muncă pot primi Indemnizația legală pentru motive de boală (Statutory Sick Pay – SSP) plătibilă de către angajatori, indiferent de perioada pentru care au fost derulate raporturile de muncă.

Pentru a primi această indemnizație trebuie îndeplinite următoarele condiții:

– angajatul să se fi aflat în incapacitate de muncă timp de patru zile consecutiv (incluzând zilele libere de la sfârșitul săptămânii și sărbătorile legale) și

– salariul mediu primit de angajat să fie de cel puțin £95 pe săptămână.

Începând cu 27 octombrie 2008 au fost eliminate condițiile potrivit cărora SSP nu putea fi plătită celor care au încheiat contracte de muncă cu o durată de până la 3 luni cu agenții de muncă temporară.

SSP este plătită de către angajatori pentru fiecare zi în care angajații ar fi trebuit să fie prezenți la locul de muncă, dar se află în incapacitate de muncă.

Plata SSP se face pentru o perioadă de până la 28 de săptămâni, începând cu cea de-a patra zi de la data la care a survenit incapacitatea de muncă. Nivelul standard al SSP este acum de £79,15 pe săptămână.

În situația în care SSP este cumulată cu alte prestații sociale, iar nivelul veniturilor atinge în acest fel pragul de la care sunt plătibile impozitul și contribuțiile sociale, atunci aceste venituri pot fi diminuate corespunzător.

Pentru a primi SSP, angajații trebuie să informeze imediat angajatorul, însă nu mai târziu de 7 zile de la data la care a survenit incapacitatea de muncă. Informarea angajatorilor poate fi făcută în scris, prin intermediul formularului SC2, disponibil pentru download pe website-ul HM Revenue & Customs: www.hmrc.gov.uk.

Dacă angajații se află în incapacitate de muncă pentru mai mult de 7 zile, angajatorii pot solicita o adeverință medicală care să confirme incapacitatea de muncă.

Angajatorii nu pot decide încetarea raporturilor de muncă pentru a evita plata indemnizației pentru motive de boală.

Litigii

Litigiile care pot exista între angajați și angajatori cu privire la nivelul SSP sau durata pentru care această indemnizație este plătită, pot fi transmise spre soluționare către HM Revenue & Customs (HMRC Disputes Team, tel: 0191 225 5221).

Potrivit reglementărilor britanice, angajatorii nu pot decide încetarea raporturilor de muncă pentru a evita plata indemnizației pentru motive de boală.

Mulți angajatori din Marea Britanie implementează programe proprii prin care acordă indemnizații angajaților care se află în incapacitate temporară de muncă. în această situație, indemnizația trebuie să fie cel puțin la nivelul și pentru perioada stabilită la nivel național.

Dacă după 28 de săptămâni angajatul se află în continuare în incapacitate de muncă, poate solicita Alocația pentru asistență și angajare (Employment and Support Allowance). În această situație angajatorii trebuie să completeze și să înmâneze angajaților formularul SSP1 pentru fi prezentat birourilor Jobcentre Plus.

Employment and Support Allowance (ESA)

Alocația pentru asistență și angajare (ESA) se acordă de către Jobcentre Plus persoanelor care se află într-una din următoarele situații:

– le-a expirat perioada pentru care pot obține Indemnizația legală pentru motive de boală (SSP);

– sunt lucrători pe cont propriu sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

– au primit Indemnizația legală pentru maternitate (Statutory Maternity Pay – SMP), dar nu s-au putut reîntoarce la locul de muncă din cauza unei boli sau a unui handicap care le-a afectat capacitatea de muncă;

– se află sub vârsta legală de pensionare; și care

– au o boală sau un handicap care le afectează capacitatea de muncă cel puțin patru zile consecutiv (incluzând zilele libere de la sfârșitul săptămânii și sărbătorile legale) sau

– sunt în incapacitate de muncă timp de cel puțin 2 zile dintr-un interval de șapte zile consecutiv;

– primesc tratament medical specializat. Există două tipuri de ESA: cea bazată pe contribuții – ESA (C) și cea bazată pe venituri – ESA (IR).

Pe lângă condițiile generale, pentru a primi ESA (C), solicitanții trebuie să fi plătit efectiv contribuții sociale Clasa 1 (plătite de către angajați) sau Clasa 2 (plătite de către lucrătorii pe cont propriu) pe durata unui an din ultimii trei ani fiscali, și să fi plătit, sau să se considere că au plătit, contribuții sociale pe durata ultimilor doi ani fiscali dinaintea anului în care sunt solicitate prestațiile sociale.

În cazul cetățenilor din statele membre ale UE, pentru a evalua dreptul la ESA (C), Jobcentre Plus ia în considerare perioadele în care au fost plătite contribuții sociale în celelalte state membre.

Pe lângă condițiile generale, pentru a primi ESA (IR), solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

– să dețină resurse limitate;

– să nu fie înscriși într-un program de învățământ;

– să aibă venituri reduse;

– să nu primească indemnizația pentru persoanele pensionate (State Pension Credit);

– partenerul / partenerul acestuia să nu primească alte ajutoare sociale;

– să nu fie încadrat în muncă, cu excepția situațiilor permise;

– să aibă rezidența obișnuită în Marea Britanie;

– să aibă dreptul de ședere pe teritoriul Marii Britanii;

– să nu fie supus controlului la intrarea pe teritoriul Marii Britanii, cu excepția situațiilor permise.

ESA este acordată în două etape:

Etapa de evaluare, pe durata primelor 13 săptămâni de la data solicitării, când autoritățile evaluează modul în care este afectată capacitatea de muncă a solicitantului;

– Etapa de bază, începând cu cea de a 14-a săptămână de la data solicitării, în situația în care, în urma expertizei medicale, autoritățile au constatat o diminuare a capacității de muncă.

În cadrul Etapei de bază solicitanții sunt repartizați în două grupuri, în funcție de gradul în care le este afectată capacitatea de muncă: Grupul persoanelor care vor fi reintegrate pe piața muncii – Work Related Activity Group – (a căror capacitate de muncă nu este afectată în mod semnificativ și care vor urma un program de consiliere pentru a fi reintegrați pe piața muncii) și Grupul persoanelor asistate – Support Group – (care suferă de boli sau dizabilități care le afectează în mod semnificativ capacitatea de muncă).

Persoanele a căror capacitate de muncă nu este afectată în mod semnificativ vor participa la programe periodice de consiliere. Refuzul de a participa la sesiunile de consiliere poate conduce la încetarea plății ESA. Nivelul ESA depinde de etapa în care se află solicitantul (etapa de evaluare sau etapa de bază), și ulterior, de Grupul în care acesta a fost repartizat.

(sursa: ANOFM)

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Drepturile de maternitate

25 SEPTEMBRIE