in

Drepturile şi obligaţiile chiriaşului

Drepturile şi obligaţiile care decurg din exercitarea calităţii de chiriaş sunt prevăzute atât de legislaţia în domeniu, cât şi de prevederile contractului de închiriere a proprietăţii. Contractul trebuie să facă referire şi să conţină clauze cu privire la legislaţia aplicabilă care prevalează.

Dreptul primordial de care se bucură chiriaşul este acela de a locui în proprietatea închiriată fără a fi deranjat de proprietar, ceea ce înseamnă că, în calitate de chiriaş, aveţi dreptul de a exercita controlul asupra proprietaţii astfel încât să îl impiedecaţi pe proprietar să aibă acces liber în premisele acesteia.

Chiriaşul are totodată dreptul să prezume că proprietarul va menţine în stare de funcţionare instalaţiile de apă, gaz, electricitate şi de încălzire a apei. De asemenea, chiriaşul unei proprietăţi rezidenţiale are dreptul să i se acorde o perioadă de preaviz rezonabilă în cadrul căreia să elibereze proprietatea şi să i se returneze depozitul.

În schimb, chiriaşul are obligaţia să plătească preţul chiriei la data scadentă, să aibă grijă de proprietate şi să achite proprietarului eventualele cheltuieli de curăţenie şi de înlăturare a deşeurilor, dacă este cazul.

Chiriaşii trebuie să conştientizeze importantanţa contractului de închiriere, care trebuie citit şi înţeles pe deplin înainte de a fi semnat. Dacă termenii contractuali înclină în mod vădit şi injust în favoarea proprietarului, acest aspect poate fi interpretat ca rea-credinţă, caz în care clauzele respective ale contractului vor fi anulate şi nu vor produce niciun efect juridic. De exemplu, clauza contractuală care prevede creşterea preţului chiriei la anumite intervale de timp poate fi considerată nedreaptă/injustă.

Chiriaşii se plâng deseori de faptul că proprietarii le-au reţinut depozitul în mod nedrept. Dacă aţi încheiat un contract de închiriere pe o durată scurtă de timp, suma achitată de dvs cu titlu de depozit ar fi trebuit să fie introdus într-o “schemă de depozit”, caz în care trebuie să vă adresaţi direct instituţiei respective. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, atunci sunteţi îndreptăţit să aduceţi cazul dvs în faţa Curţii (County Court) şi să solicitaţi returnarea depozitului.

În concluzie, drepturile de care vă bucuraţi in calitate de chiriaş sunt numeroase şi nu este simplu să fie localizate. Este bine ca înainte de semnarea contractului de închiriere să apelaţi la un avocat care vă va sfătui să propuneţi modificarea contractului, în situaţia în care acesta are un conţinut care vă dezavantajează.

Av. Mihaela Pădure

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Mobilă veche, creată în amintirea reginei Maria

De la management la vândut mătăsuri