in

Ce poate face consulatul pentru noiZiarul Românesc Weekly şi foreignersinuk.co.uk au publicat ghidul “Totul despre serviciile consulare”, realizat cu sprijinul Ambasadei României. Începând de la consideraţii generale – Ce este o ambasadă, ce funcţii îndeplineşte consulatul, ce poate face un consul pentru cetăţenii ţării sale – până la detalii cu privire la obţinerea paşaportului, autentificarea unei procuri sau legalizarea unor traduceri – toate aceste informaţii le puteţi găsi în noul nostru ghid. Vă prezentăm capitolul despre asistenţa consulară: ce atribuţii au şi ce pot face consulii pentru românii din străinătate.

 

Secţia Consulară a unei Ambasade desfăşoară, în principal, două tipuri de activităţi:

a) Eliberează documente pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, de regulă cu sprijinul autorităţilor române competente. Majoritatea documentelor nu se eliberează direct, Secţia consulară fiind un punct de legatură între cetăţeanul român aflat în afara graniţelor şi autorităţile române de pe teritoriul României:

– Paşapoarte şi documente provizorii de călătorie în cazul pierderii, furtului sau distrugerii paşaportului sau cărţii de identitate.

– Certificate de naştere, căsătorie sau deces.

– Procuri autentificate.

– Caziere judiciare.

b) Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români care sunt în situaţii dificile: accidente, reţinere/arest, spitalizare etc, în limitele competenţelor fixate prin Legea română şi în conformitate cu normele internaţionale în vigoare între România şi celelalte state, precum şi în conformitate cu legislaţia locală.

Ce pot face funcţionarii consulari pentru dumneavoastră?

Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate:

– Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români în mod egal, fără deosebire de sex, rasă, vârstă, religie, în limitele prevăzute de normele de drept internaţional şi de reglementările locale în vigoare;

– Abordează problemele pe care le aveţi într-o manieră profesională şi în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare;

– Tratează informaţiile oferite de dumneavoastră în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecţia datelor personale;

– Răspund solicitărilor avute în cel mai scurt timp posibil verbal şi/sau în scris;

– Oferă explicaţii clare pe baza prevederilor legale în vigoare. în cazuri obişnuite:

– Vă eliberează, la cerere, documente de călătorie provizorii (titluri de călătorie, paşapoarte temporare) sau vă sprijină pentru preschimbarea documentelor de identitate expirate;

– Vă sprijină în obţinerea acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie sau deces)

– Prestează servicii notariale (legalizarea unor acte de care aveţi nevoie în străinătate);

– Vă sprijină în procurarea de acte judiciare sau extrajudiciare din ţară;

– Vă acordă asistenţă pentru redobândirea/renunţarea la cetăţenia română.

În cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale, conflicte armate etc):

– Vă contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situaţia dumneavoastră;

– Fac demersuri pe lângă autorităţile statului în care vă aflaţi pentru a se informa asupra situaţiei dumneavoastră;

– Se asigură că vă sunt respectate drepturile şi fac demersuri oficiale în acest sens;

– Vă ajută să luaţi legătura cu familia, dacă doriţi;

– Vă oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii sau deces al persoanelor apropiate;

– Vă pun în contact cu specialişti care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic, firme de pompe funebre). Atenţie! Ministerul Afacerilor Externe nu răspunde de calitatea serviciilor acestor specialişti.

Ce nu pot face funcţionarii consulari pentru dumneavoastră

Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare nu pot:

– influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă;

– să vă ajute să intraţi pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu posedaţi documente de călătorie valabile, viză de intrare şi nu pot face demersuri care s-ar interfera cu politica de imigrare a statului de reşedinţă;

– face investigaţii

– să se substituie avocaţilor în cazul unor procese;

– să vă plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi;

– face aranjamente de călătorie pentru dumneavoastră

– să vă găsească un loc de muncă;

– să vă asigure cazare;

– obţine pentru dumneavostră un tratament preferenţial în instituţiile medicale sau în arest.

 

Consulii onorifici

Consulii onorifici îndeplinesc atribuţii consulare care nu implică exercitarea autorităţii de stat. Nu pot presta serviciile consulare pe care le prestează Secţia Consulară. Nu deţin competenţe în materia eliberării de paşapoarte, acte de stare civilă, autentificării de înscrisuri, procuri sau declaraţii. Oficiile consulare de carieră sunt cele care au atribuţii care implică exercitarea autorităţii de stat.

Atribuţiile generale ale consulilor onorifici sunt:

– Reprezentarea intereselor României în mediile politice, economice şi culturale în care activează;

– Promovarea obiectivelor României în plan politic şi economic la nivelul guvernelor locale, liderilor politici, mass-media etc;

– Stimularea dezvoltării relaţiilor şi facilitarea contactelor economice şi comerciale între companii româneşti şi străine, precum şi recomandarea de agenţi economici din circumscripţia consulară şi sprijinirea încheierii de contracte comerciale;

– Oferirea de informaţii privind mediul de afaceri şi oportunităţile din România;

– Promovarea cooperării între reprezentanţii comunităţilor româneşti la nivel local;

– Stimularea dialogului şi cooperării între comunităţile locale şi România;

– Transmiterea de informaţii privind evoluţii în domeniul comercial, economic, cultural-ştiinţific în circumscripţia consulară în care activează;

– Diseminarea de informaţii privind România în comunităţile şi mass-media locale;

– Oferirea de asistenţă şi consultanţă cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite;

– Recomandarea de avocaţi pentru susţinerea intereselor persoanelor fizice şi juridice române în cadrul procedurilor judiciare şi administrative deschise în circumscripţia consulară;

– Promovarea fenomenului cultural românesc în mediile în care activează;

– Stimularea cooperării între universităţile româneşti şi străine.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Căsătoria şi naşterea în Marea Britanie

Marea Britanie susţine România în Schengen