in

Sistemul de pensii din Marea Britanie

Cetățenii români care lucrează și plătesc contribuții sociale pe teritoriul Marii Britanii pot beneficia, odată cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația britanică în ceea ce privește încetarea activității pentru limită de vârstă, de pensii de stat, care includ pensia de bază și pensia suplimentară și de pensii private, care includ pensiile ocupaționale și pensiile personale.

Pensia de bază

Pensia de bază (Basic state pension) se acordă persoanelor care au atins vârsta de pensionare (60 de ani la femei și 65 de ani la bărbați) și care au contribuit suficient la sistemul public de pensii. Vârsta de pensionare la femei va crește până în 2020 până la 65 ani. Până în 2046, vârsta de pensionare va crește până la 68 ani, la bărbați și femei.

Acest tip de pensie de bazează pe contribuțiile sociale plătite de fiecare persoană la sistemul public în baza Numărului de Asigurare (National Insurance Number). Nivelul pensiei acordate depinde de numărul de ani în care persoana în cauză a plătit contribuții sociale sau este creditată ca și când ar fi plătit aceste contribuții.

Contribuțiile sociale sunt plătite în baza Clasei 1 de contribuții sociale de către toate persoanele încadrate în muncă care obțin venituri săptămânale mai mari de £ 105 (nivelul stabilit pentru perioada 2008 – 2009). Cei ale căror venituri săptămânale sunt cuprinse între £ 90 – 105 nu plătesc contribuții sociale, însă beneficiază de același regim ca și cei care plătesc contribuții sociale. În aceeași măsură, anumite categorii sunt creditate ca și când ar fi plătit aceste contribuții (ex: persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap grav) deși nu obțin venituri și nu plătesc contribuții sociale.

De pensia de bază beneficiază și lucrătorii independenți (self-employed) în situația în care au achitat contribuțiile aferente Clasei 2 de contribuții sociale.

Pentru a primi nivelul complet al pensiei de bază, stagiul de cotizare necesar este de 39 – 44 ani la femei și de 44 de ani la bărbați. În situația în care stagiul de cotizare nu este complet, se poate acorda nivelul minim al pensiei de bază (25% din nivelul pensiei de bază), este necesar însă ca persoana în cauză să fi contribuit cel puțin 10 sau 11 ani la sistemul public.

Cei care împlinesc vârsta de pensionare după 6 aprilie 2010 vor trebui să îndeplinească un stagiu de cotizare de 30 de ani.

Pensia suplimentară

Pensia suplimentară (Additional state pension) se plătește în completarea pensiei de bază, nivelul acesteia depinzând de nivelul veniturilor și al contribuțiilor plătite pe durata perioadei active. Contribuțiile către acest sistem sunt plătite automat de către persoanele încadrate în muncă care obțin venituri mai mari de £4.680 anual (nivelul stabilit pentru intervalul 2008 – 09).

De acest tip de pensie nu beneficiază persoanele care nu obțin venituri din muncă, lucrătorii independenți sau cei care au renunțat la acest tip de pensie și au ales să contribuie la sistemele private de pensii (pensiile ocupaționale și cele personale). Pentru a renunța la plata contribuțiilor aferente pensiei suplimentare și a se înscrie în cadrul sistemelor private de pensii, veniturile angajaților trebuie să fie anual de minim £ 13.500 pentru sistemul pensiilor personale și de minim £ 31.000 în cazul pensiilor ocupaționale.

Lucrătorii independenți nu beneficiază de acest tip de pensie ca urmare a nivelului scăzut al contribuțiilor pe care aceștia le plătesc în baza Clasei 2.

Formularul BR1

De obicei, cu patru luni înaintea împlinirii vârstei de pensionare, persoanele eligibile primesc un formular (BR1) transmis de către Serviciul de pensii (the Pension Service) în baza căruia pot solicita acordarea pensiei de bază. în cazul în care acest formular nu este primit până la data împlinirii vârstei de pensionare, pentru a beneficia de pensie, persoanele trebuie să solicite acest formular Serviciului de pensii sau să îl descarce de pe pagina acestuia de internet (www.thepensionservice.gov.uk).

Pensiile ocupaționale

Pensiile ocupaționale (Occupational pension schemes) aparțin sistemului privat de pensii fiind susținute prin plata unor contribuții suplimentare celor plătite în sistemul public. Pensiile ocupaționale se plătesc în completarea pensiilor de stat de bază.

Cei care contribuie la acest sistem beneficiaza de unele scutiri de la plata impozitului pe venit. De cele mai multe ori contribuțiile sunt plătite nu numai de către angajat ci și de către angajator. Există în acest istem beneficii suplimentare, precum asigurări de viață, sau ajutoare pentru supraviețuitori în caz de deces.

Pensiile ocupaționale sunt strâns legate de angajatorul care gestionează aceste contribuții. În cazul în care persoana în cauză încetează raporturile de muncă, contribuțiile pentru pensia ocupațională pot fi transferate într- un alt sistem doar în situația în care există acordul noului angajator.

Pensii private

Pensiile private (Personal pensions) sunt oferite de către instituții financiare (bănci, companii de asigurare) în baza unei contribuții plătite de către beneficiari. Nu este necesar ca persoana care subscrie la acest sistem de pensii să fie încadrată în muncă, acest tip de pensii reprezentând o opțiune pentru lucrătorii independenți sau pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă dar care dețin resurse financiare suficiente pentru a plăti aceste contribuții.

Începând cu 2006 persoanele interesate pot investi în două sau mai multe sisteme private de pensii (ocupaționale sau personale) în același timp. Alegerea unui sistem privat de pensii reprezintă o decizie importantă pentru mulți dintre contribuabilii britanici, drept pentru care, înainte de a lua o astfel de decizie, Ministerul Muncii și Pensiilor recomandă contactarea în prealabil a Autorității pentru Servicii Financiare (Financial Services Authority – www.fsa.gov.uk), instituție care poate oferi informații privind toți furnizorii autorizați să gestioneze acest tip de sisteme de pensii, precum și informații comparative privind diferitele programe existente pe piață. Totodată, acest tip de informații pot fi obținute și prin intermediul Serviciului de consiliere în domeniul pensiilor (Pensions Advisory Service – www.pensionsadvisoryservice.org.uk/).

Pensii cumulate

La calcularea dreptului la pensie în Marea Britanie sunt luate în considerare și perioadele în care au fost plătite contribuții în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Aceste informații vor fi furnizate prin completarea formularului BR1. În această situație, pentru a calcula dreptul la pensia de bază potrivit legislației britanice, Centrul Internațional de Pensii (International Pension Centre) va contacta instituțiile competente din statul sau statele membre în care s-au plătit anterior contribuții sociale.

În cazul în care deschiderea dreptului la pensie se realizează într-un alt stat membru în care persoana în cauză a fost încadrată în muncă și a plătit contribuții, pentru a fi luate în considerare contribuțiile plătite în Marea Britanie, persoana în cauză trebuie să se adreseze autorității competente din statul membru în care se află și să solicite calcularea dreptului la pensie în funcție de contribuțiile sociale plătite în Marea Britanie sau în alte state membre.

Dacă deschiderea dreptului la pensie se realizează într-un stat membru în care lucrătorul nu a plătit contribuții sociale, pentru a beneficia de contribuțiile plătite în Marea Britanie, persoana în cauză trebuie să se adreseze direct Centrului Internațional de Pensii. În situația în care de la data încetării plății contribuțiilor către sistemul britanic persoana în cauză a fost asigurată în sistemul unui alt stat membru, atunci va solicita deschiderea dreptului la pensie la instituția competentă din statul membru în care a fost asigurată pentru ultima oară.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Dreptul de muncă în UK

Drepturile de maternitate