in

Breaking News: UPDATE – A fost publicată lista țărilor spre/dinspre care se reiau zborurile comerciale

Se reiau zborurile comerciale către și dinspre 17 state. De asemenea, măsura autoizolării la domiciliu este eliminată pentru cei care se întorc în România din aceste state.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență, din Româniam a anunțat sâmbătă, 13 iunie 2020, care este lista cu toate țările pentru care se elimină obligativitatea carantinei sau autoizolării la domiciliu atunci când cetățenii revin în România din aceste țări. Lista, care în prezent cuprinde 17 țări, se va actualiza săptămânal de către Institutul Național pentru Sănătate Publică.

Către și dinspre aceste destinații se vor relua și cursele aeriene comerciale.

Este vorba de:

 • Austria
 • Bulgaria
 • Cehia
 • Cipru
 • Croația
 • Confederația Elvețiană
 • Germania
 • Grecia
 • Islanda
 • Letonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Malta
 • Norvegia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Ungaria

Într-o intervenție telefonică, la digi24, Ministrul transporturilor, Lucian Bode a confirmat că zborurile către celelalte state rămân suspendate (Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, etc)

A ținut însă să menționeze că Institutul Național de sănătate va analiza, săptămânal, situația celorlalte state și vor permite reluarea zborurilor imediat ce numărul cazurilor de infectare, pe o perioadă de 14 zile, este de cel mult 5 persoane dintr-un milion.

Hotărârea 29 din 13.06.2020:

   1. R O M Â N I A  GUVERNUL ROM Â NIEI COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   HOTĂRÂRE  nr. 29 din 13.06.2020  privind  propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual     În conformitate cu prevederile art.1, pct.2, 2^1, 2^2 din Anexa nr. 2 și   art.4, pct.1^1 din Anexa nr. 3 la HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COV  ID -19 cu modificările și completările ulterioare,    în contextul necesității de creare a condițiilor socio –   economice necesare relans ării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență  ,  în temeiul prevederilor   art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru  prevenir  ea și combaterea efectelor pandemiei de COVID –   19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu mod  ificările şi completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4, din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu modificările și completările ulterioare,   Comite tul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă   adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.1 (1)    În baza propunerii Institutului Național de Sănătate Publică, se aprobă ,  începând cu data de 15.0 6.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele asimptomatice care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană , Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.  (2) Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de la alin.(1) se publică de Institutul Național de Sănătate Publică  pe site-ulwww.insp.gov.ro. Art.2   Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la art. 1, se vor relua în condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efecte lor  pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare .  

   2 Art.3  (1) Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează   săptămânal   de către Institutul Național de Sănătate Publică ,  în fiecare zi de luni până la ora 16:00 ,  în vederea   introducerii în listă a unor noi țări. (2) Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU. Art.4 Situația epidemiologică din   țările pentru care se aplic ă eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată , se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică , care,  în cazul unei evoluții nefavorabile   susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din list a prevăzută la art.1 .. Art.5 Prezenta hotărâre se comunică  tuturor componentel or Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Înjunghiere în Nordul Londrei, atacatorul a fost pus la pământ de muncitorii din construcții VIDEO

Violențe la Londra, în Trafalgar Square. Ciocniri între manifestanții anti-rasism și cei de extremă dreaptă