in

Avocatul răspunde/ 16.04.2011

Mă numesc Marius, locuiesc în Londra şi luna aceasta îmi expiră permisul de conducere din România. Eu nu pot pleca în ţară până la sfârşitul anului acesta. Ce trebuie să fac?

În situaţia dvs, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane (mandatar), pe bază de procură specială, autentificată de consulatul României ori, dacă este dată în faţa autorităţilor străine, trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila.

Mandatarul va prezenta următoarele documente:

– actul de identitate – titular permis de conducere (copie);

– permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, după caz;

– contravaloare permis de conducere – 68 lei;

– documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;

– fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în faţa unui funcţionar diplomatic;

– actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de data recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;

– declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

 


Mă numesc Vasile şi aş dori să vă pun câteva întrebari. Doresc să plec în ţară în luna iulie cu soţia şi copilul meu care acum are trei saptamâni. Îmi puteţi spune de ce acte am nevoie pentru a pleca în ţară şi a ne întorce în luna iulie si bineînteles cum le putem obţine.

Pentru a călători în altă ţară, copilul dvs are nevoie de paşaport românesc electronic. Fiecare minor care circulă în străinătatate trebuie să aibă propriul document de călătorie – nu mai poate fi inclus în documentul de călătorie al părinţilor. Înainte de a solicita eliberarea paşaportului electronic pentru copilul dvs, trebuie să obţineţi certificatul de naştere românesc al acestuia. Certificatul de naştere al copilului dvs, întocmit în străinătate are putere doveditoare în România numai dacă este transcris în registrele de stare civila române.

Potrivit legii, aveţi obligaţia ca în termen de 6 luni de la naşterea copilului să solicitaţi transcrierea certificatului de naştere.

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naştere:

– cerere si declaraţie pe propria raspundere, puse la dispoziţie de Ambasadă;

– paşapoartele părinţilor: original plus 2 fotocopii;

– acte din care sa reiasă domiciliul părinţilor (buletin/ carte de identitate, permis de conducere); în cazul în care unul dintre soţi (ambii) are (au) domiciliul stabilit in Marea Britanie se va prezenta orice document eliberat de autoritaţile britanice sau de bancă din care sa reiasă domiciliul; original plus 2 fotocopii;

– certificatul de căsătorie al părinţilor eliberat de autorităţile române; original plus 2 fotocopii;

– certificatul de naştere eliberat de autoritaţile britanice (formă lungă) – având ataşata pe verso apostila Convenţiei de la Haga eliberată de Foreign And Commonwealth Office – Biroul Legalizări; original plus 2 fotocopii;

– traducerea efectuată la unul din traducatorii autorizaţi înregistraţi la ambasadă; Se va traduce atât certificatul de naştere britanic cat şi Apostila de la Foreign and Commonwealth Office.

– copia legalizata a actelor originale (se efectuează la ambasadă);

– taxa consulară este de £98 în care NU este inclus onorariul ce se plăteşte traducătorului – pentru solicitările de înscriere depuse în termen de 6 luni de la naşterea copilului;

– taxa consulara este de £138 în care NU este inclus onorariul traducătorului

– pentru solicitările de înscriere depuse peste termenul de 6 luni de la naşterea copilului.

Acte necesare pentru paşaportul copilului

– formularul de cerere de servicii consulare; Cererea se formulează de către ambii părinţi, de către unul dintre părinţi dacă este împuternicit de către celălalt părinte sau de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă în original.

– certificatul de naştere românesc, în original şi copie, sau certificatul britanic transcris.

– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, în original şi copie (dacă este cazul);

– cărţile de identitate valabile ale părinţilor (si paşaport – daca există) în original şi copie;

– taxa consulară este de £89 şi se achită numai cash la sediul Secţiei consulare. Prezenţa minorului si a părinţilor este obligatorie.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Avocatul răspunde/ 09.04.2011

23 aprilie 2011