in

Persoanele care pleacă la muncă în străinătate pot obţine atestatul de experienţă profesională în baza unor noi reguli

Regulile pentru obţinerea atestatului de recunoaştere a experienţei profesionale din România, de către persoanele care vor să plece la muncă în alte state ale Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) sau în Elveţia, au fost înlocuite recent de Ministerul Muncii. Concret, acestea sunt valabile atât pentru cetăţenii care vor să lucreze ca salariaţi, cât şi pentru cei care vor să desfăşoare activităţi independente.

 

Procedura ce trebuie urmată pentru atestarea pregătirii şi experienţei profesionale din România pentru recunoaşterea acestora în străinătate este inclusă în Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) nr. 134/2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 5 februarie şi a înlocuit, de la data publicării, vechile reguli stabilite prin Ordinul 51/2007.

Procedura este valabilă pentru persoanele fizice care vor să lucreze în UE, SEE sau Elveţia ca salariaţi sau ca lucrători independenţi (persoană fizică autorizată, titular de întreprindere individuală sau familială). Practic, principala noutate este extinderea numărului de ţări pentru care este valabil atestatul, deoarece înainte acesta putea fi folosit doar în statele membre UE.

“Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi să o exercite în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde solicitantul doreşte să o practice”, dispune noul ordin de ministru.

Notă: În lista activităţilor ce pot fi desfăşurate în străinătate în baza atestatului se numără, printre altele, fabricarea şi prelucrarea materialelor textile, producţia de mobilă din lemn, construcţiile, lucrările de instalaţii, producerea vinului, serviciile de spălătorie şi serviciile gospodăreşti.

Ce acte sunt necesare la solicitarea atestatului

Pentru a obţine atestatul de recunoaştere a experienţei profesionale, persoanele interesate se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. Dosarul solicitanţilor trebuie să includă următoarele documente:

• cererea-tip;

• documentul de identitate (fotocopie);

• certificatul de naştere (fotocopie) tradus în limba română, după caz;

• certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română (fotocopie);

• o declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public (original), împreună cu documentele justificative necesare.

În funcţie de activitatea vizată, solicitanţii trebuie să scrie în declaraţia pe propria răspundere dacă îndeplinesc condiţia de practicare a acesteia timp de o perioadă minimă. De exemplu, în cazul producţiei de textile, activitatea trebuie să fi fost practicată timp de cel puţin nouă ani (patru ani consecutivi în mod independent şi minimum cinci ani în calitate de salariat).

Dosarul poate fi depus personal la registratura agenţiilor teritoriale, poate fi transmis prin poştă (cu confirmare de primire) sau prin e-mail (totuşi, în acest caz din urmă, declaraţia pe propria răspundere trebuie trimisă tot prin poşta clasică).

Atenţie! Agenţiile teritoriale sunt obligate să afişeze conţinutul complet al Ordinului MMFPSPV nr. 134/2016 pe propriile site-uri. Actul normativ include toate activităţile pentru care se poate cere atestatul, precum şi condiţiile de experienţă necesare.

În ceea ce priveşte dovedirea experienţei profesionale din România ca salariat, aceasta se face cu următoarele acte:

• o copie de pe pagina din registrul electronic, care cuprinde înscrierile referitoare la persoana sa, certificată de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta;

• adeverinţe eliberate de angajatori care cuprind informaţiile înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), data angajării, denumirea ocupaţiei conform Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului; atribuţiile exercitate;

• carnetul de muncă (fotocopie), dacă este cazul;

• orice alt document eliberat de angajator care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, aşa cum rezultă din dosarul personal.Pentru lucrătorii independenţi, experienţa profesională din România se face cu:

• certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile legii (copie);

• documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, informaţii despre datele înregistrate în registru şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat);

• orice document din care rezultă perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea şi a obţinut venituri, pentru care solicită atestatul.

“Experienţa profesională în calitate de director se dovedeşte cu documente eliberate de angajator, în condiţiile legii, din care să rezulte perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită atestatul”, prevede Ordinul MMFPSPV nr. 134/2016, unde este precizat că formarea prealabilă şi durata acesteia se dovedesc, dacă este cazul, cu actul de calificare (fotocopie).

De reţinut este că, faţă de vechile prevederi, autorităţile au individualizat şi detaliat informaţiile referitoare la documentele cu care se poate face dovada experienţei profesionale ca salariat şi ca lucrător independent. Totodată, nu mai sunt necesare, de exemplu, CV-ul completat al solicitanţilor şi scrisorile de recomandare de la angajatori/beneficiari.

Important! Cererile pentru eliberarea atestatelor sunt soluţionate, în principiu, în maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete. Iar atestatele sunt eliberate solicitanţilor sau persoanelor desemnate prin procură.

sursa: avocatnet.ro

CITEȘTE ȘI:

Cine şi cum trebuie să declare la Fisc veniturile obţinute din străinătate

Pensie comunitară 2016: Cum obţii pensie şi pentru perioadele lucrate în alte ţări europene

Vrei să muncești în străinătate? Ce trebuie să faci ca să nu cazi victima escrocilor

 

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Congresul Diasporei, noi reglementări. Lista documentelor de rezidență acceptate pentru românii din Marea Britanie

A strâns cele 500 de semnături. Cine este primul român care vrea să reprezinte comunitatea din UK la Congresul Diasporei?