in

Divorțul în UK: condiții, proceduri și variante

Divorțul este un eveniment nedorit, dar, uneori, este singura soluție.  Costurile și durata divorțului difera de la o țară la alta, iar România se bucură de un regim și o procedură relativ rapidă și nu foarte costisitoare.

Primul mit care merită dărâmat este acela că se poate divorța doar în țara în care locuiesc sau în țara în care a avut loc căsătoria, dar nu este așa. Soții pot opta pentru țara în care doresc să divorțeze.

De asemenea, încă de la început, trebuie date răspunsuri la două întrebări des întâlnite: ”se poate divorța la notar în UK?” și ”se poate divorța la Ambasada din Londra?”. La ambele întrebări răspunsul este nu, legislația din UK nu permite divorțul la notar, iar la Ambasada României pot avea loc doar ceremonii de căsătorie.

Divorțul poate fi obținut în Marea Britanie sau în România.

Divorțul în Marea Britanie

Motivele de divorț

Pentru a putea demara procedura de divorț trebuie dovedit că mariajul nu mai funcționează și sunt considerate a fi motive de divorț:

 • Adulterul
 • Comportamentul nerezonabil/violent
 • Părăsirea domiciliului conjugal de mai bine de 2 ani
 • Separație de mai bine de 2 ani (ambii soți trebuie să consimtă)
 • Separație de peste 5 ani (în acest caz doar unul dintre soți poate aplica pentru divorț, chiar și fără acordul celuilalt partener)

Condiții pentru a divorța în UK:

Căsătoriile încheiate pe teritoriul României sau în Republica Moldova pot fi desfăcute în Marea Britanie dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • căsătoria are cel puțin un an
 • unul dintre soți este rezident în UK de cel puțin un an (rezidență legală, dovedită)
 • căsătoria a fost recunoscută în UK (certificatul de căsătorie trebuie să aibă Apostila Haga, obținută din țara unde s-a efectuat căsătoria și trebuie tradus).

Începând cu 7 august 2017 Guvernul Britanic a introdus un nou tip de formulare pentru a aplica de divorț, astfel încât cei care sunt în astfel de situații să încerce să se descurce singuri. O astfel de soluție nu poate fi aplicată întotdeauna, mai ales în cazurile în care părțile se răzgândesc, sunt minori la mijloc sau nu se ajunge la un acord privind partajul bunurilor. În astfel de cazuri se paote apela la un avocat.

Divorțul presupune parcurgerea a 3 etape:

 1. Depunerea cererii de divorț
 2. Cererea de aprobare a motivului de divorț (Decree nisi)
 3. Decizia definitivă de divorț (Decree absolute)

Împărțirea bunurilor comune și custodia minorilor sunt tratate separat dacă sunt neînțelegeri între soți.

Divorțul în România

Atunci când desfacerea căsătoriei este inevitabilă și se ajunge la divorț este bine de știut că în România separarea se poate face pe cale amiabilă, la notar sau la tribunal.

Divorțul la notar

Divorțul la notar este posibil doar în cazul în care cei doi soți se înțeleg în privința tuturor termenilor separării.

Cei doi soți trebuie să se prezinte împreună în fața notarului pentru a-și da consimțământul pentru desfacerea căsătoriei.

Acte necesare:

 • Acte de identitate valabile
 • Certificatele de naștere
 • Certificatul de naștere (în original)
 • Certificatele de naștere ale copiilor minori născuți în timpul căsătoriei

După ce soții se prezintă în fața notarului public cu documentele necesare, acesta înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minim 30 de zile (termen de reflecție). Pentru acest prim pas soții se pot prezenta personal sau prin împuternicit.

În cazul celor cu copii minori se întocmește și raportul de anchetă psihosocială de către autoritate tutelară competentă.

Divorțul la notar când sunt și copii minori implicați

Pentru ca soții să poată divorța la notar atunci când au copii minori, ei trebuie să convină și asupra următoarelor aspecte:

 • Numele de familie pe care să îl poarte după divorț
 • Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
 • Stabilirea locuinței copilului minor după divorț
 • Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copiii minori
 • Stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educație

Divorțul la tribunal

Divorțul în instanță este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soții sunt de acord sau nu asupra divorțului.

Divorțul amiabil – cu acordul ambilor soți

Divorțul amiabil poate fi pronunțat de judecătorie, fără să conteze durata căsniciei sau dacă sunt sau nu copii minori rezultați din mariaj. După soluționarea cererii de divorț, instanța ia o decizie în interesul minorilor implicați. De asemenea, pronunță obligativitatea de întreținere și folosire a locuinței de către unul din soți.

Soții pot depune cererea de divorț prin acord sau o poate depune doar unul cu acordul și semnătura celuilalt soț (prin procură).

Divorțul din motive temeinice

Divorțul din motive temeinice se poate înainta și doar de către unul dintre soți, fără acordul celuilalt.

În acest caz, judecătorul trebuie să constate culpa unuia sau ambilor soți și imposibilitatea continuării căsniciei în urma unor raporturi grav vătămate, care nu se pot remedia. La tribunal vor fi menționate motivele de divorț ce au la bază următoarele:

 • Existenţa unor motive temeinice
 • Existenţa raporturilor grav vătămate dintre soţi
 • Imposibilitatea continuării căsniciei

Costul divorțului la tribunal

Costul divorțului la tribunal se stabilește în funcție de taxa de timbru. Prețul variază în funcţie de motivul desfacerii căsătoriei

Taxa de timbru pentru divorț se plăteşte anticipat, iar dovada achitării acesteia trebuie să fie ataşată la cererea de divorţ, împreună cu restul de acte necesare. Taxa pentru divorț se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul (cel care depune actele de divorț), la direcția taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată.

Dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru desfacerea căsătoriei, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți a optat pentru schimbarea numelui după divorț, carte de identitate este anulată, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

Situațiile în care se poate înceta acțiunea de divorț:

Potrivit Codului Civil, dosarul de divorț se poate clasa în una din următoarele situații:

 • ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț înainte de finalizarea procedurii de divorț,
 • unul dintre soți este pus sub interdicție;
 • înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;
 •  înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Articole similare:

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

și-a violat sora

Anglia. Un băiat de 14 ani și-a violat sora de 12 ani pe care a lăsat-o însărcinată

Boxer profesionist, atacat cu acid în Anglia. L-au desfigurat

Terifiant! Boxer profesionist, atacat cu acid în Anglia. L-au desfigurat