in

Poliția de frontieră avertizează: atenție la documentele de călătorie ale copiilor! Sute de călătorii sunt întrerupte din cauza lipsei de informare

Poliţia de Frontieră din România atrage atenţia asupra actelor de călătorie ale minorilor, în special în perioada vacanţei de vară când mulţi români călătoresc din UK spre România și retur. Sute de minori nu sunt lăsați să iasă de pe teritoriul României din cauză că părinții sau însoțitorii nu dețineau documentele necesare.

Prevederile legale

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

“În ultima lună, 19 mai – 19 iunie, poliţiştii de frontieră au fost nevoiţi să întrerupă călătoria a aproximativ 430 cetăţeni români minori, ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare pentru a călători în afara ţării împreună cu minorul în condiţii legale, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul celor aflaţi în această situaţie de la începutul anului şi până în prezent (aproximativ 1.800 cetăţeni români minori)”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Certificatul de naștere britanic (sau de orice fel) NU ESTE DOCUMENT DE CĂLĂTORIE / ACT DE IDENTITATE

Când este permisă ieșirea minorilor de pe teritoriul României?

Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori în următoarele cazuri:

 • în situaţia în care călătoresc în afara României însoţiţi de ambii părinţi.
 • în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; în cazul părinţilor divorţaţi care exercită în comun autoritatea părintească, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din România.
 • în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, sau a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal. Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi certificatul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane, în condiţiile legii.

Declarațiile de călătorie emise în străinătate

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma şi conţinutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei.

Declarațiile trebuie să fie autentificate în România de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în fața unor notari publici din străinătate, să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu excepția statelor cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare.


“Menţionăm că valabilitatea declaraţiei date de către părinte/părinţi/reprezentantul legal pentru ieşirea din România a unui cetăţean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei, precum şi condiţia indicării exprese a statului/statelor de destinaţie”, a mai declarat reprezentantul IGPF

Minorii cu domiciliul în străinătate

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reşedinţa, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor la ieşirea din România. Dovada domiciliului sau reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul sau documentul de identitate al minorului în care este menţionat domiciliul, permisul de rezidenţă, adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se poate face cu următoarele documente, conform art. 24 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94 din 26 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare:

a. paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv.

b. paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

 1. paşapoartele ambilor părinţi în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
 2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
 3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
 4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi revocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
 5. paşaportul reprezentantului legal.

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat:

 • permis de ședere eliberat pe numele minorului;
 • carte de rezidență eliberată pe numele minorului ;
 • alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice etc.).

Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga.

NOTĂ – Legiuitorul nu stabilește în mod expres categoria documentelor acceptate ca dovadă, acestea trebuind sa fie însoțite de traducere legalizată, cu excepția permiselor/cărților de rezidență eliberate în acest sens.

Detalii suplimentare privind condiţiile de călătorie ale minorului, cetăţean român, se regăsesc pe portalul politiadefrontiera.ro.

De la începutul acestui an, poliţiştii de frontieră au întrerupt călătoria a peste 1.800 cetăţeni români minori ca urmare a faptului că părinţii/însoţitorii nu deţineau documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiţii legale.

Authentica Notaries este un notariat public înregistrat in Marea Britanie și poate emite acte notariale și în limba română cu efecte și pe teritoriul României/Republicii Moldova.
Authentica Notaries poate emite și orice document notarial în limba engleză cu efecte pe teritoriul UK.
➡️Documentele care sunt folosite în România sau Moldova vor fi redactate în limba romaânaă și vor avea Apostila Haga astfel încât să fie acceptat de instituțiile/autoritățile din aceste state.
➡️Experiența ca notar în Romania a doamnei Cristina Mihalache Bertolini este un avantaj, înlăturând riscul emiterii unor documente care să nu aibă efect juridic în România.
 
Tel/WhatsApp: 📞07928 316981/📞0744 930 6549
93 Watling Avenue, HA8 0LA, langa metrou Burnt Oak
Program:
Luni-vineri între 10.00-18.00
Sâmbătă de la 10.00-17.00
📧 [email protected]

Articole similare:

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 2 In medie: 5]

tânără campioană profesionistă de ciclism din România s-a sinucis

O tânără campioană profesionistă de ciclism din România s-a sinucis la o vilă din vestul Angliei

Baie de sânge în Nordul Londrei, doi morți în Islington

Baie de sânge în Nordul Londrei, băiat de 15 ani și bărbat de 23 de ani înjunghiați mortal lângă o creșă